Volejte: 581 772 800 606 621 521Nákupní košík

počet položek: 0
cena s DPH: 0 Kč

Přihlášení zákazníka

Přihlašovací údaje

Kontaktní formulář

Upozornění: Dotazy týkající se již uskutečněných objednávek zadávejte přes systém vzkazů u detailu objednávky. Jen tak mohou být spolehlivě řešeny. Ostatní dotazy přes následující formulář. Děkujeme.
Klikněte pro zobrazení kódu.

Tipy od nás

TZOL1-900

Produkt: TZOL1-900
Cena: 8 228 Kč

Kruhový držák ručníků Novatorre 1 chrom

Produkt: Kruhový držák ručníků Novatorre 1 chrom
Cena: 388 Kč
Kruhový držák ručníků Novatorre 1 chrom

PXDO1N/800

Produkt: PXDO1N/800
Cena: 3 025 Kč
PXDO1N/800

PSS-80 stěna pevná TRANSPARENT

Produkt: PSS-80 stěna pevná TRANSPARENT
Cena: 605 Kč
PSS-80 stěna pevná TRANSPARENT

Ovládací deska JAZZLINE 115.222.11.

Produkt: Ovládací deska JAZZLINE 115.222.11.
Cena: 618 Kč
Ovládací deska JAZZLINE 115.222.11.

Navigace:

VTPObchodní podmínky


všeobecné obchodní podmínky

VTP velkoobchod s.r.o.

 

 

 1       Úvodní ustanovení

1   Společnost VTP velkoobchod s. r. o., se sídlem Lipník nad Bečvou I, Město, Hranická 1408, PSČ 751 31, IČ 268 41 070, DIČ CZ 268 41 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50171, vydává ke dni uvedenému na závěr tohoto dokumentu tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2   Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy v oblasti prodeje zboží či poskytování služeb mezi společností VTP velkoobchod a jejími obchodními partnery.

3   Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 2       Přehled použitých pojmů

1   Podmínky – tyto obchodní podmínky Poskytovatele.

2   Společnost VTP velkoobchod – společnost VTP velkoobchod s. r. o., se sídlem Lipník nad Bečvou I, Město, Hranická 1408, PSČ 751 31, IČ 268 41 070, DIČ CZ 268 41 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50171.

3   Zákazník – každá fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavře Smlouvu se Společností VTP velkoobchod. Zákazníkem je buďto spotřebitel či podnikatel.

-    Spotřebitelem je pro účely těchto Podmínek fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Společnosti VTP velkoobchod pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy společnosti VTP velkoobchod se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.     40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších předpisů.

-    Podnikatelem je pro účely těchto podmínek osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Společnosti VTP velkoobchod se Zákazníkem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito Podmínkami ani Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4   Smlouva – smlouva uzavřená mezi společností VTP velkoobchod a Zákazníkem, jejímž předmětem je dodávka zboží či poskytnutí služeb.

 

 3       Smlouva

5   Je-li Zákazník spotřebitel, návrhem k uzavření Smlouvy je umístění nabízeného zboží či služeb Společností VTP velkoobchod na www stránky, přičemž smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem spotřebitelem a přijetím objednávky Společností VTP velkoobchod. Toto přijetí společnost VTP velkoobchod neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

6   Je-li Zákazník podnikatel, návrhem na uzavření Smlouvy je odeslaná objednávka zboží Zákazníkem podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Společnosti VTP velkoobchod Zákazníkovi podnikateli s tímto jeho návrhem.

7   Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Zákazníka překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

8   Uzavřená Smlouva je Společností VTP velkoobchod archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.vtp-lipnik.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkem.

9   Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Zákazník používá.

 

 4       Objednávky

1   Zákazník obdrží zboží či služby za cenu platnou v době objednání. Zákazník spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. Zákazník spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Společnost VTP velkoobchod Zákazníkovi předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Společnost VTP velkoobchod oprávněna měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Zákazník s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li Zákazník spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží či služby předem seznámen se skutečností, že jde o zboží či službu na objednávku, u něhož k uzavření Smlouvy dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany společnosti VTP velkoobchod.

2   Objednávat je možno následujícími způsoby:

a) prostřednictvím elektronického obchodu na (www.vtp-lipnik.cz  dále jen „e-shop“)

b) elektronickou poštou na adrese  vtp@vtp-lipnik.cz

c) osobně

d) faxem

e) telefonicky

Společnost VTP velkoobchod doporučuje Zákazníkovi provádět objednávky přes elektronický obchod.

 

 5       Ceny, cenové a platební podmínky

1   Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

2   Společnost VTP velkoobchod akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při nákupu,

b) platba předem bankovním převodem,

c) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění předem stanovených podmínek).

3   Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Společnosti VTP velkoobchod.

 

 6       Dodací podmínky

1   Osobní odběr – Zboží může převzít pouze Zákazník. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

2   Zasílání přepravní službou je možné pouze v rámci České republiky.

3   Zboží je možno Zákazníkovi zaslat přepravní službou určenou Společností VTP velkoobchod. Podmínkou je objednávka přijatá do 10:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. U Společností VTP velkoobchod určeného zboží může být přeprava poskytnuta zdarma.

4   Zákazník, který je podnikatelem, je povinen (zákazníkovi, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5   Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu vtp@vtp-lipnik.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Společnosti VTP velkoobchod. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Zákazníka práva věc reklamovat, dává však Společnosti VTP velkoobchod možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 7       Odstoupení od Smlouvy

1   Zákazník Spotřebitel má právo v souladu s obecně závaznými právními předpisy odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se Zákazní spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od Smlouvy doručit Společnosti VTP velkoobchod nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

2   Zboží je Zákazník spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Společnost VTP velkoobchod vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Peníze za vrácené zboží budou Zákazníkovi spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy Zákazníkem spotřebitelem.

3   Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Zákazník spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Společnosti VTP velkoobchod,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabákové výrobky a jiné vymezené zákonem),

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Zákazník jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

4   Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není Společnost VTP velkoobchod povinna přijmout k reklamaci!

5   Rozhodne-li se Zákazník spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Společnosti VTP velkoobchod spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od Smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali vrácená částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

6   Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Společností VTP velkoobchod a Zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Zákazníka spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

7   V případě, že Zákazník je podnikatel, může být Zákazníkovi nabídnuto odstoupení od Smlouvy, resp. její ukončení dohodou, v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Společností VTP velkoobchod. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady Zákazníka zpět. Společnost VTP velkoobchod je oprávněna účtovat Zákazníkovi případné další vzniklé náklady.

 

 8       Reklamační řád

1   Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi Zákazníkem a Společností VTP velkoobchod.

2   Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prvnímu přepravci.  V případě je-li Zákazníkem spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží převzetí od dopravce.

3   Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Zákazníkem. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro Zákazníka Spotřebitele.

- Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li Zákazníkem spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá Společnost VTP velkoobchod za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Zákazníkem, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci Zákazníkem. Společnost VTP velkoobchod může tuto dobu v dohodě se Zákazníkem zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede Společnost VTP velkoobchod v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Zákazníkem.

4   Společnost VTP velkoobchod může záruční dobu u vybraného druhu zboží prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné záruční doby a případně prodloužené záruční lhůty.

5   U vybraných produktů je výrobcem záruka pro Zákazníky, kteří nejsou spotřebitelem, omezena.

6   Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Společnosti VTP velkoobchod.

7   Zákazník může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídly Společnosti VTP velkoobchod. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Zákazníka (zpáteční adresa, telefonní číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

8   Zákazník doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném zboží (pokud zboží sériové číslo má).

9   Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

10 Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Zákazník vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo Zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

11 Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo společností VTP velkoobchod nebo výrobcem určeno,

d) zanedbáním péče o zboží,

e) tím, že zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

f) tím, že zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

g) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

12 Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Zákazníkem (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

13 Společnost VTP velkoobchod má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

14 Je-li Zákazník spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor se Smlouvou"), má Zákazník právo na to, aby Společnost VTP velkoobchod bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedla do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil. Rozpor se Smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

15 Shodou se Smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, společností VTP velkoobchod, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Společnost VTP velkoobchod pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

16 Je-li Zákazník spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

a)           jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový        postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Smlouvy,

b)           jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Smlouvy, tatáž práva Zákazníkovi spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné,    jestliže však Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání,               jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

c)            jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Zákazník spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

17 V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

18 Je-li Zákazníkem spotřebitel, o reklamaci Společnost VTP velkoobchod rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace zboží Společnost VTP velkoobchod vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne následujícího po uplatnění reklamace Zákazníkem. Po uplynutí této lhůty má Zákazník spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná k Zákazníkovi, který je podnikatel a tudíž jeho vztah se Společností VTP velkoobchod upravuje obchodní zákoník.

19 Společnost VTP velkoobchod vydá Zákazníkovi spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

20 V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Zákazník spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

21 Je-li Zákazník podnikatel:

a)                Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Společnost VTP velkoobchod se Zákazníkem dohodnout na              přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

b)                Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Společnost VTP velkoobchod je oprávněna vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo    podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

22 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je Zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

23 O vyřízení reklamace Společnost VTP velkoobchod upozorní Zákazníka buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Zákazníka.

24 V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy byla reklamce vyřízena, resp. do jednoho měsíce od vyrozumění o vyřízení reklamace provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Společnost VTP velkoobchod oprávněna účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

25 Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Zákazník povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

 9       Informace

1   Společnost VTP velkoobchod prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či poskytování služeb. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Zákazníkem Společnosti VTP velkoobchod za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník dává Společnosti VTP velkoobchod svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu Smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

 10     Ochrana práv k nehmotným statkům

1   Společnost VTP velkoobchod a Zákazník se dohodli, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat ochranných známek a jiných chráněných označení druhé strany či jejich obchodních partnerů, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

2   Zákazník je povinen při své činnosti dle Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Společnosti VTP velkoobchod a dalších subjektů, která Společnost VTP velkoobchod zajistila Zákazníkovi k užívání ve spojitosti se Smlouvou. Porušení závazků toho článku Podmínek je podstatným porušením Smlouvy.

 

 11     Ostatní a závěrečná ustanovení

1   Veškerá komunikace, týkající se Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy, která může mít vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění Smlouvy, musí být zásadně vedena v písemné formě. Jednostranné úkony smluvních stran, při kterých nebyla dodržena písemná forma, jsou pro druhou stranu nezávazné.

2   Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

3   Podmínky nabývají účinnosti dne uvedeným v Podmínkách na poslední straně.

4   Společnost VTP velkoobchod a Zákazník se výslovně dohodli, že jejich vzniklý smluvní vztah se v případě Zákazníka spotřebitele řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a v ostatních případech se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

5   Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat Podmínky. Společnost VTP velkoobchod je povinna informovat Zákazníka o změnách Podmínek nejméně jeden (1) měsíc předem,a to vhodnou formou např. oznámením na internetových stránkách Společnosti VTP velkoobchod, elektronickou zprávou, oznámení na daňovém dokladu apod.

 

V Lipníku nad Bečvou, dne 1.března 2012

 Kontaktujte nás: 581 772 800, 606 621 521

Zprávy pro Vás